Storitve

Ustanovitev podjetja v Angliji
Nudimo hitro in enostavno ustanovitev podjetja s standardnim aktom o ustanovitvi. V primeru želje po ustanovitvenem aktu po meri, sodelujemo z odvetniško pisarno, specializirano za delo s podjetniki in mednarodnimi vlagatelji.
Najem registrskega naslova in posredovanje uradne pošte

Registrski naslov podjetja mora biti v Angliji ali Walesu, in na ta naslov bo prispela večina uradne poste. Če nimate na voljo svojega naslova, lahko uredimo najem in posredovanje uradne pošte pri enem od ponudnikov tovrstnih storitev ali pri odvetniški pisarni, kjer je mogoč dogovor bolj po meri (recimo s pooblastilom za odpiranje in skeniranje ter pošiljanje originala po potrebi; pri običajnih ponudnikih je pošta, prepoznana kot ne-uradna, avtomatično uničena, ne glede na to, ali gre za reklamni letak ali dopis banke).

Mogoče je najeti tudi poslovni naslov ali celo deljeno pisarno. V tem primeru vas lahko usmerimo na ponudnike tovrstnih storitev.

Računovodstvo

Računovodstvo uredimo v oblaku, tako da imate kadarkoli vpogled v svoje podatke.
Če ustanavljate podružnico v Angliji, lahko z nekaj treninga veliko knjigovodenja opravijo vaši obstoječi knjigovodje, medtem ko se lokalno pripravlja poročila in sestavlja letne izkaze za uradno objavo.

Pravna služba
Brez presenečenj in nepričakovanih pravnih stroškov. Pravna pisarna, s katero sodelujemo, lahko na podlagi razgovora dobro oceni potrebe manjšega podjetja po različnih pravnih storitvah, vključno s pripravo komercialnih pogodb, in pripravi ponudbo za fiksen mesečni pavšal za pravne storitve v naslednjih 12 mesecih, s čimer prevzamejo tveganje presenečenj nase.
Infrastruktura
Za vas lahko vzpostavimo infrastrukturo, ki jo potrebujete za angleško podjetje. Recimo računovodski softver ali sistem za upravljanje odnosov s strankami (CRM). Lahko tudi spletno stran.

Ustanovitev podjetja v Angliji. Business in the Cloud. Five Valleys Rainbow Group Logo. Obiščite našo spletno stran Agile Accountants za dodatne informacije o tem, kako vam lahko pomagamo z vzpostavitvijo infrastrukture, da bosta vaša ustanovitev podjetja v Angliji ter nadaljnje poslovanje čimbolj tekoča in uspešna.

Poslovno tajništvo

Poslovni tajnik, oz. “company secretary” ni osebni pomočnik kakšnega višjega managerja, ampak gre za funkcijo opredeljeno v zakonu. Poslovni tajnik je zadolžen, da se administrativni postopki v zvezi z upravljanjem podjetja izvajajo skladno z zakonom. Poslovni tajnik je tako kot direktorji posebej imenovan in vpisan v poslovni register. Lahko je fizična oseba ali podjetje. Za manjša podjetja imenovanje poslovnega tajnika ni obvezno.

Storitev poslovnega tajništva zajema vzpostavitev in vzdrževanje obveznih registrov podjetja ter skrb za pravočasno poročanje poslovnemu registru.

Direktorstvo

V omejenem obsegu in izključno za podjetja z dobro boniteto, že dokazanim ugledom ter kulturo spoštovanja najvišjih standardov korporativnega upravljanja, se lahko dogovorimo tudi za opravljanje direktorskih storitev.

Včasih samo občasen svetovalec na tujem trgu, čeprav izkušen in domač, ni dovolj, ampak potrebujete nekoga, ki bo prevzel osebno odgovornost za segment poslovanja in bo formalno in zakonsko zavezan k aktivnem delovanju v dobro podjetja.

Share This